طریقه تکثیر گیاه سانسوریا با حضور آقای بهدری فر در بخش گل و گیاه برنامه خانه مهر از شبکه جام جم