مجری شبکه "من‌وتو" یک منطقه جدید در کشور فلسطین کشف کرد!