عدس دارای مواد قندی نشاسته ای است و کالری زیادی ایجاد می کند به همین دلیل گاهی به عنوان یک صبحانه کامل مصرف می شود ...