توضیحات حجت الاسلام فلاح زاده پیرامون افرادی که مرجع تقلید ندارند