ترانه ی زیبا و کودکانه ماهی، توی تُنگ بلوری/ماهی من چه زیباست/پولک پولک می‌خنده/فکر می‌کنه تو دریاست /دور خودش می‌چرخه/همیشه و همیشه/از گردش و از بازی/اصلاً خسته نمی‌شه ...