طرز تهیه چای آلبالو توسط خانم دشتیان در بخش آشپزی برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر