آموزش یک مدل رومیزی با کریستال توسط خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا