ترانه کودکانه شاد تابستان،منم منم، تابستون/فصل پیش از پاییزم/با این لباس نازک/دارم عرق می‌ریزم/بهار که رفت، تو باغ بود/میوۀ ترش و نارس،/حالا توی گرمای من/شیرینه و خوشمزه‌اس ...