آموزش دوخت رومیزی ترمه توسط خانم زارع زاده در بخش هنری برنامه چراغ خانه از شبکه تابان