ترانه شاد و کودکانه مثل دریا، دوخته است مادر برایم/یک لباس خوب و زیبا/رنگ زیبای لباسم/هست آبی مثل دریا/ می‌روم من مثل ماهی/توی این دریای آبی/می‌زنم دستی به رویش/می‌خورد اون پیچ و تابی ...