ها ها ها والا من دیگه میترسم تو اتاقم بخوابم .چن روز پیش رفتیم شمال توی ویلا House Centipede دیدیم