ترانه ی لالایی کودکانه آذری تقدیم به کودکان ایران زمین، لالالالایی خوابش برده بود/خواب زیباش یک پرنده بود/رقصان پر کشید سوی آسمون/تا بگیرنش زود رفته بود ...