آموزش دکوپاژ عکس روی لیوان توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان