سخنان حجت الاسلام صنیعی در مورد اینکه دین همان افعال است و سیاست اجرای فرامین الهی است و این همان دین می باشد.