گوشه های از جدیدترین پروژه ضد ایرانی هالیوود با نام « سپتامبرهای شیراز » که داستان یک خانوادۀ متمول یهودی در ایران را پس از سقوط رژیم شاه و در فاصلۀ بین سپتامبر ۱۹۸۱ تا سپتامبر ۱۹۸۲ روایت می‌کند ، در این اثر ایران‌ ستیزانه اعضای سپاه پاسداران شبیه جلادهای وحشی قرون وسطی که صورت خود را پوشانده‌اند به نمایش در آمده است.