اعترافات تروریست انتحارى داعش با ترجمه فارسى/ از همجنس گرایی داعشیان تا اعدام مردم بیگناه