آموزش دوخت کیف چرم زنانه توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه