آموزش نقاشی با کاردک تکنیک بدلیس توسط خانم نائلی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم