عصبانیت روحانی در دیدار امروز با مردم کرمانشاه/ اقا با شعر درست نميشه/ گوش نمي كنيد