آموزش غذای فرانسوی (گراتن) با حضور آقای بهرامی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما