اجرای دو قطعه زیبای موسیقی توسط فتحعلی اویسی در برنامه خندوانه . " میزند باران به شیشه / مثل انگشت فرشته / قطره قطره رشته رشته / خاطراتم همچو باران / درگذار از کوهساران / حاصل این بذر کشت / عشق هر فرد سرشته / ای دریغ از عمر رفته / .سوز و سودای گذشته / ای دریغ از عمر رفته / .سوز و سودای گذشته / میزند باران به شیشه / مثل انگشت فرشته / قطره،قطره،رشته،رشته "