اینکه فلان مدّعی روشنفکری در مورد سیّدحسن‌نصرالله ابراز شبهه میکند، خوشبینانه‌اش این است که نمیداند سیّدحسن‌نصرالله یعنی چه