کلیپ هدف قرار دادن هلیکوپتر روسیه با موشک ضد تانک تاو توسط داعشی ها در استان حمص