تحت تاثیر قرار گرفتن سردار آزمون وقتی که در خندوانه درباره بیمارانی که با مریضی های سخت از جمله سرطان دست و پنجه نرم می کنند صحبت شد و دلداری جالب جناب خان به وی