اجرای ترانه ی " دل لای در له شد " توسط گروه دنگ شو در خندوانه . " نبود چنون مَه در جهان ای دل همینجا.. / از جنگ می ترسانیم ؟ گر جنگ شد گو جنگ شو / در عشق ِ جانان جان بده بی عشق نگشاید گره / ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو / گریه ها کردم درو شاید نبندی / گریه ها کردم درو شاید نبندی / قصه ها گفتم کمی شاید بخندی / گریه ها.. ، قصه ها.. / خاطراتم لای در له شد / دل لای در له شد / دل لای در له شد / دل لای در.. / دنگ شو.."