کلیپ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها برای تصرف مزارع مابین بحاریه و میدعا در غوطه شرقی دمشق