درو کردن کاروان بسیار بزرگ داعش در نزدیکی فلوجه توسط هوانیروز عراق