کلیپ بسیار زیبای اذان صبح مسجد کوفه در تاریخ ۱۹ رمضان ۱۴۳۶ ، همراه با صدای گریه و شیون دوستداران امیرالمؤمنین علی (ع).