تو خونه خدا آقامو کشتنش / علی رو کشتن و نمیشناختنش / تو کوچه ها که میرفت / نگاش به سمت زمین / میگفت که فاطمه جان بیا علی رو ببین ... نوحه سینه زنی با نوای حاج محمود کریمی در شب 19 ماه رمضان ( شهادت امام علی 1394 - هیئت رزمندگان شمیرانات)