کنایه جالب سریال پادری به وعده‌های دولت درباره دستاوردهای برجام و پسابرجام