مولودی زیبای فارسی ، عربی با اجرای حسن کاتب در شب ولادت کریم اهل البیت امام حسن مجتبی(ع) . " عالم امکان شد چراغانی / جبرئیل آمد با غزل خوانی / چشم تو روشن یاعلی حیدر / فاطمه امشب می شود مادر "