مستند " از لاکِ جیغ تا خدا" روایتی است متفاوت، درباره بانوانی است که در گذشته حجاب درستی نداشتند و حالا محجبه شده‌اند . در این قسمت پای صحبتهای فرشته امیری نیا خواهیم نشست، فرشته میگوید همیشه از برخود دیگران نسبت به محجبه شدنم میترسیدم.