آموزش ساخت گل شقایق کریستالی با روشی جدید و با استفاده از چسب توسط خانم یاربی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس