آموزش دکوپاژ روی ظرف شیشه ای توسط خانم پیرزاد در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.