آموزش تهیه ته چین گوشت و بادمجان توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه تزه گون از شبکه سبلان .