رسانه های فارسی زبان غربی : موشک های ایران حلبی هستند و اسراییل فرشته نجات فلسطین !!!!