تلاوت قبل از اذان محمدرضا پورزرگری در محل برگزاری سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم