اموزش تهیه ژله حبابی توسط خانم حداد در بخش آشپزی برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.