گزارشی جذاب از برگزاری یازدهمین جشنواره بزرگ پروژه های دانش آموزی تبیان با حضور 7000 دانش آموز