آموزش دوخت یک مدل رومیزی با پارچه های راه راه با حضور خانم فرجاد در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما