سرود شاد میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، مست تولای توام یا علی/ عاشق و شیدای توام یاعلی/ ای فاتح بدر و حنین یا علی ابالحسن ابالحسین یا علی نور دو عین قبلگه عالمین ...