دستگیری یک گروه تروریستی توسط اطلاعات ارتش عراق در ابوغریب .