آموزش الگوی شلوار با حضور خانم برج خانی در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق