نگاه دین و مذهب به مقوله عشق در ازدواج چیست ؟ توضیحات دکتر « امیر مهرداد خسروی » پیرامون این موضوع در برنامه خانه آرام من.