چگونه می توانید از قوطی ساه یک رنده بسیار ساده و کاربردی بسازید .