در مساله محیط زیست، آقایان و غیر آقایان صحبت زیاد می کنند، منتها حرف تنها کافی نیست، عمل لازم است و به جای زیاد گفتن باید زیاد عمل کرد! رهبر معظم انقلاب 94/12/18