یک مدل هفت سین با حضور خانم حمزه ای در بخش هنری برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما