اولین دوره مسابقات ملی سازه‌های ماکارونی امروز با حضور 40 تیم دانشجویی و دانش‌آموزی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم 120 شرکت کننده در تیم های 3 نفره از دانشگاه‌های سراسر کشور سازه‌های خود را با یکدیگر به رقابت گذاشتند.