نشریه فوربس لیست میلیاردرهای سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد.