اجرای ترانه خوش رکاب توسط حامد زمانی در پشت فرمان اتوموبیل که در فضای مجازی در حال پخش شدن است.